Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Objavljen Javni poziv za nagrado oz. priznanja na področju prostovoljstva za 2021

Nosilec: Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva
Datum objave razpisa: 25.2.2022
Rok za prijavo na razpis:

Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2021.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo na naslednje izzive:

  • Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim rajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republiki Sloveniji ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.
  • Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če s svojim delom dosega izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.
  • Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Merila in pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu.

Rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 11.4.2022 do 12.00. Predlogi morajo do tega roka fizično ali v skenirani obliki prispeti na Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.