Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020

Nosilec: Zavod za zaposlovanje
Datum objave razpisa: 6.1.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2020, in sicer za naslednja 2 sklopa:

  • programov javnih del v splošno družbeno korist s področja socialnega varstva (5. točka Kataloga programov javnih del),
  • programov javnih del v splošno družbeno korist iz ostalih področij: kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga).

Izvajalci javnih del so lahko neprofitni delodajalci, ki so pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Skupaj je za javna dela na voljo okvirno 22 milijonov EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Ponudbe lahko predložite od 15. 1. 2020 od 8:00 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 4. 2020 do 13:00.

Več informacij o javnem povabilu najdete tukaj.