Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis zbiranja predlogov programov kulturnih društev, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Občina Moravske Toplice

Nosilec: Občina Moravske Toplice
Datum objave razpisa: 15.4.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

 • dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
 • kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe
 • udeležba na območnih, medobmočnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
 • izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
 • kulturne prireditve in akcije,
 • drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v občini Moravske Toplice,
 • da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
 • da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
 • društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
 • da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

Višina sredstev razpisa znašajo 14.000,00 EUR.

Rok za prijavo je do vključno 18. 5. 2020.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.