Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v letu 2020 v Občini Puconci

Nosilec: Občina Puconci
Datum objave razpisa: 8.6.2020
Rok za prijavo na razpis:

Na razpis se lahko prijavijo društva, zveze in združenja, za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti na področju turizma, ki  izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v občini Puconci;
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon;
 • da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
 • da vsako leto najkasneje do 31.12. na sedež Razvojnega zavoda Občine Puconci dostavijo poročilo o realizaciji programov oz. projektov za preteklo leto z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
 • da imajo osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov in projektov;
 • da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma na območju Občine Puconci,
 • so zveze širšega pomena na področju turizma.

Predmet razpisa je:

 • sredstva za redno dejavnost društev,
 • sredstva za organizacijo prireditev,
 • sredstva za projekte,
 • sodelovanje v projektih ZKTD Občine Puconci,
 • promocijski material,
 • izobraževanje,
 • jubileji društev in
 • financiranje novoustanovljenih društev.

Okvirna višina sredstev znaša:

 • za sofinanciranje programov turističnih društev: 8.100,00 EUR,
 • za sofinanciranje Zveze kulturnih in turističnih društev: 8.200,00 EUR,
 • za delovanje Pomurske turistične zveze: 1.252,00 EUR.

Rok za oddajo vloge je do vključno 9.7.2020.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.