Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za zbiranje predlogov za dodelitev priznanj Občine Radenci ter nagrad zaslužnim in uspešnim občanom Občine Radenci za preteklo leto

Nosilec: Občina Radenci
Datum objave razpisa: 15.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za dodelitev priznanj Občine Radenci ter nagrad zaslužnim in uspešnim občanom Občine Radenci za preteklo leto.

I. Priznanja Občine Radenci so: 

-naziv Častni občan, Plaketa z listino in Pisno priznanje 

Predlog za dodelitev Priznanja lahko podajo: fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva, delovna telesa občinskega sveta ter politične stranke.

II. Nagrade uspešnim in zaslužnim občanom Občine Radenci se podeljujejo na podlagi meril, ki jih določa 14.člen Pravilnika o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov Občine Radenci. Višina posamezne nagrade ne presega 200 EUR, kandidatu pa se lahko dodeli večkrat.

Na javni razpis za dodelitev Nagrade se lahko prijavijo:

-podjetja, ustanove, zavodi

-posamezniki

-skupine, društva, ekipe (delitev nagrade na število članov)

Rok za oddajo predloga za Priznanje ali Nagrado za leto 2018 je 3.5.2019 do 11.ure. 

Več informacij o razpisu najdete tukaj.