Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za za sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 2019 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času predšolskih in šolskih otrok

Nosilec: Mestna občina Murska Sobota
Datum objave razpisa: 5.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa:

Sklop I ) Programi in projekti v šolah za učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov in projektov dopolnilnih in interesnih dejavnosti osnovne in glasbene šole iz MOMS. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole.

Sklop II ) Programi in projekti s področja prostočasnih in aktivnosti osnovnošolskih
otrok 

Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje prostočasnih in preventivnih programov za osnovnošolske otroke na območju MOMS, ki jih izvajajo drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, izvajajo z osnovnošolsko populacijo določene programe:
– izvajanje programa delavnic, taborov, tekmovanj, prireditev, natečajev, ki ne spadajo v redni program osnovne šole.

Pod sklop III) Programi in projekti za predšolske otroke
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov in projektov za predšolske otroke na območju MOMS, ki jih izvajajo zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije za določene programe predšolskih otrok:
– sodelovanje predšolskih otrok v krožkih, interesnih dejavnostih, razpisnih natečajih
za delavnice in tabore iz različnih področij.

Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: 

Vlagatelji morajo imeti sedež na območju MOMS in delujejo na območju MOMS najmanj eno leto. Vsebina vloge mora biti v skladu z namenom, s cilji in predmetom tega javnega razpisa.
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Sklop I )
– Osnovne šole, Glasbena šola in Vrtec, katerih ustanoviteljica je v skladu z Odloki o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota;
Sklop II in III)
– Drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, ki po programu vzgojnoizobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota, ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk proračuna Mestne občine Murska Sobota za program s katerim kandidirajo na razpis.

Okvirna višina sredstev:

Orientacijska vrednost razpisa za dodatno oz. razširjeno dejavnost znaša do:
Sklop I) 20.000,00 EUR, postavka 19031005 Dodatni programi v osnovnih šolah
Sklop II) 6.500,00 EUR postavka 19031005 Dodatni programi v osnovnih šolah
Sklop III) 16.000,00 EUR postavka 19021001 Dodatni programi v vrtcih

Vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota do vključno 6. 5. 2019 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.