Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024

Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve
Datum objave razpisa: 21.6.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je petletno strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja, skupaj s humanitarno pomočjo.

Strateški partner bo v vsem petletnem obdobju izvedel do pet evalvacij v skladu z načrtom evalvacij, ki ga periodično pripravi ministrstvo. Ta načrt se pripravi ob upoštevanju števila in obsega projektov, periodičnosti pregledov posameznih vsebinskih in geografskih prioritet ter predvidene uporabnosti za nadaljnje projekte, programe ali politike. V načrt evalvacij bo leta 2023 vključena evalvacija Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030.

Upravičeni prijavitelj je pravna oseba zasebnega prava ali samostojni podjetnik ali podjetnica. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Ministrstvo za financiranje strateškega partnerstva na področju evalvacij MRS v obdobju od 2020 do 2024 načrtuje sredstva do 30.000 EUR na leto.

Rok za oddajo vloge je 12.7.2019.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.