Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Tišina v letu 2020

Nosilec: Občina Tišina
Datum objave razpisa: 28.4.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije, ki imajo sedež na območju Občine Tišina oz. imajo člane, ki so občani Občine Tišina.

Področje programov, ki so predmet sofinanciranja in višina razpisanih sredstev:

I. Sofinanciranje socialnovarstvenih programov:

na razpisano področje se lahko prijavijo društva in druge organizacije, ki izvajajo socialnovarstvene programe. Prijavijo se lahko tisti izvajalci letnih programov, ki imajo sedež na območju Občine Tišina ali imajo člane, ki so občani Občine Tišina. Višina razpisanih sredstev na področju socialnovarstvenih programov je 3.000, 00 EUR.

II. Sofinanciranje ostalih programov:

na razpisano področje se lahko prijavijo društva in druge organizacije, ki izvajajo ostale programe (programe, ki niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Tišina). Prijavijo se lahko izvajalci letnih programov, ki imajo sedež na območju Občine Tišina ali imajo člane, ki so občani Občine Tišina. Višina razpisanih sredstev na področju ostalih programov je 3.580,00 EUR.

Pogoji, ki jih morajo za prijavo na javni razpis izpolnjevati prijavitelji:

  • da so registrirani v skladu z relevantno zakonodajo
  • da imajo sedež na območju Občine Tišina
  • pogoj, da imajo sedež na območju Občine Tišina ne velja za tiste izvajalce letnih programov, kateri člani so tudi občani iz Občine Tišina
  • da izvajajo svoje programe že najmanj eno leto
  • da imajo urejeno evidenco članstva
  • da izpolnjujejo druge pogoje določene z javnim razpisom
  • da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov.

Rok za oddajo vloge je 09.06.2020.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.