Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2020

Nosilec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave razpisa: 10.2.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških na dveh področjih:

  • spolno nadlegovanje
  • preseganje spolnih stereotipov

Za potrebe tega razpisa spolni stereotipi pomenijo posplošeno in poenostavljeno dojemanje žensk in moških ter njihovih družbenih vlog. Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane. Vloge prijaviteljev, ki bodo med dejavnostmi projekta vključevale raziskave, bodo zavrnjene.

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo ustrezno dokazilo o registraciji,
  • izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah,
  • prijavljeni projekt spada v vsebino iz prejšnje točke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije,
  • prijavljeni projekt v celoti predstavlja nov pristop k obravnavani tematiki enakosti spolov (npr. inovativnost in ustvarjalnost pristopa, nov način dela s ciljno skupino, nova ciljna skupina), ki ga prijavljena organizacija še ni izvajala, kar prijavitelj/prijaviteljica potrdi s podpisom in žigom v točki G) 3. obrazca Projekt/2020 Prijava,
  • posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko prijavi največ en projekt in je hkrati lahko partnerska organizacija pri največ enem prijavljenem projektu,
  • prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Republike Slovenije.

Okvirna višina sredstev razpisa je 50.000,00 EUR. Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav je 28.2.2020. 

Več informacij o razpisu najdete tukaj.