Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije

Nosilec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave razpisa: 20.8.2018
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta, ki je namenjen krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij na področju enakosti in preprečevanja diskriminacije v Sloveniji. Ključni cilj javnega razpisa je izboljšati osveščenost in usposobljenost nevladnih organizacij o pomenu enakopravnosti in krepitvi enakosti, razumevanju in preprečevanju diskriminacije, ter o možnostih varstva pred diskriminacijo najbolj izpostavljenih skupin v Sloveniji. Ciljne skupine javnega razpisa so nevladne organizacije.

Upravičeni prijavitelji
Nevladne organizacije. Na javni razpis lahko prijavitelj kandidira le v projektnem partnerstvu z najmanj enim in največ štirimi projektnimi partnerji.

Dobro je vedeti
Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov peter.kastelic@gov.si do vključno 4. 9. 2018. Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si najkasneje do 7. 9. 2018.