Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Puconci za leto 2020

Nosilec: Občina Puconci
Datum objave razpisa: 8.6.2020
Rok za prijavo na razpis:

Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci športnih programov, ki imajo sedež v občini Puconci in  delujejo na območju Občine Puconci in sicer:

  • športna društva in klubi,
  • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva in klubi za posamezna področja,
  • zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.

Predmet sofinanciranja v letu 2020 so naslednji programi:

  • interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine, ki so vključeni v organizirano vadbo športnih klubov in društev na področju občine,
  • šport v društvih in klubih, ki ima značaj športno-rekreativne vadbe,
  • kakovostni in vrhunski šport odraslih,
  • delovanje športnih društev in drugih asociacij v športu in izvedba njihovih programov,
  • investicije v izgradnjo novih športnih objektov in investicijsko vzdrževanje že obstoječih.

Skupna višina sredstev za sofinanciranje navedenih programov znaša  92.000,00  EUR.

Rok za oddajo vloge je do vključno 9.7.2020.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.