Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Puconci za leto 2019

Nosilec: Občina Puconci
Datum objave razpisa: 19.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet sofinanciranja v letu 2019 so naslednji programi:

  • interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine, ki so vključeni v organizirano vadbo športnih klubov in društev na področju občine
  • šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-rekreativne vadbe
  • kakovostni in vrhunski šport odraslih
  • delovanje športnih društev in drugih asociacij v športu in izvedba njihovih programov
  • investicije v izgradnjo novih športnih objektov in investicijsko vzdrževanje že obstoječih

Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci športnih programov, ki imajo sedež v Občini Puconci in delujejo na območju Občine Puconci  in sicer:

  • športna društva in klubi
  • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva in klubi za posamezna področja,
  • zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa

Skupna višina sredstev za sofinanciranje navedenih programov znaša 92.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav na razpis je 20.5.2019. 

Več informacij o razpisu najdete tukaj.