Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov

Nosilec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave razpisa: 27.9.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki jih organizirajo organizacije upokojencev in delovnih invalidov ter so namenjeni rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim svojih članov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije:

  • upokojencev, ki so organizirane na državni ravni,
  • reprezentativnih invalidskih organizacij, ki so organizirane na državni ravni in imajo med člani najmanj 50 % delovnih invalidov

Nevladne organizacije iz prejšnjega odstavka morajo:

  • imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje;
  • ne smejo biti v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev;
  • imeti izdelan program, namenjen rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim članov.

Razpisana sredstva v letu 2019 skupno znašajo 183.000,00 EUR; sredstva bodo organizacijam razdeljena na naslednji način:

  • upokojenskim organizacijam bo razdeljen znesek v višini 155.550,00 EUR,
  • organizacijam delovnih invalidov bo razdeljen znesek v višini 27.450,00 EUR.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.