Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Ljutomer za leto 2020

Nosilec: Občina Ljutomer
Datum objave razpisa: 5.6.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju programov dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in invalidskih organizacij na področju zdravstvenega in socialnega varstva v občini Ljutomer za leto 2020.

Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne in v svojih programih izkazujejo elemente skrbi za invalide, reševanja socialne stiske prebivalstva ali članov, dobrodelnost in samopomoč.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:

  • izkazati mora javno koristno dejavnost z listinami,
  • imeti mora sedež ali podružnico v občini Ljutomer oziroma imeti zastavljen program tako, da se vanj vključujejo člani iz občine Ljutomer,
  • imeti mora urejeno evidenco o članstvu,
  • imeti mora zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov.

Višina razpisanih sredstev: 6.500,00 EUR.

Rok za oddajo vloge je 23.6.2020 do 12:00 ure.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.