Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Rogašovci za leto 2020

Nosilec: Občina Rogašovci
Datum objave razpisa: 20.4.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Rogašovci za leto 2020.

Do sofinanciranja programov na področju turizma so upravičeni prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so registrirani za opravljanje turističnih dejavnosti,
  • imajo sedež v Občini Rogašovci in delujejo na območju Občine Rogašovci,
  • imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za društva),
  • da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
  • da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto,
  • da turistični program ali njegov posamezen del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Rogašovci.

Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov na področju turizma  v letu 2020 znaša  2.500,00 EUR.

Rok za prijavo je do vključno 22. 5. 2020.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.