Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Ljutomer za leto 2020

Nosilec: Občina Ljutomer
Datum objave razpisa: 8.6.2020
Rok za prijavo na razpis:

Sofinancirani bodo letni programi društev z naslednjimi vsebinami:

 • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje oz. delo na področju turizma,
 • aktivnosti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine,
 • organizacija in izvedba turističnih prireditev,
 • urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture,
 • promocijske dejavnosti s področja pospeševanja turizma na območju občine in širše,
 • aktivnosti za zagotavljanje turističnega pomladka.

Na razpis se lahko prijavijo društva, ki delujejo na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so registrirana skladno z veljavnim Zakonom o društvih,
 • imajo sedež in delujejo na območju občine Ljutomer,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
 • imajo v ustanovitvenem aktu (statutu) opredeljeno turistično dejavnost in jo izvajajo na neprofitni ravni,
 • aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa,
 • imajo potrjen program s strani organov društva,
 • redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji programov v preteklem letu ter načrt aktivnosti za tekoče leto (vključno s finančnim načrtom) in
 • izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika.

Višina razpoložljivih sredstev znaša 15.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav je 23.6.2020 do 12:00 ure.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.