Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2020

Nosilec: Občina Moravske Toplice
Datum objave razpisa: 15.4.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih društev za leto 2020, z naslednjimi vsebinami:

  • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
  • akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja,
  • akcije na področju urejanju okolja,
  • organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
  • izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.

Za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:

  • da so registrirana po zakonu o društvih,
  • da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da delujejo na območju Občine Moravske Toplice,
  • da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino,
  • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.

Po tem javnem razpisu se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje zveze turističnih društev, ki povezuje in usklajuje programe dela turističnih društev z območja Občine Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja turizma Občine Moravske Toplice, v okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze izven območja Občine Moravske Toplice, če na območju Občine Moravske Toplice za to področje ni registrirane zveze.

Višina razpoložljivih sredstev razpisa znašajo 11.880,00 EUR.

Rok za prijavo je do vključno 18. 5. 2020.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.