Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2019

Nosilec: Svet romske skupnosti Republike Slovenije
Datum objave razpisa: 17.6.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2019, ki podpirajo cilje javnega razpisa.

Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev:

 • na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja
 • na področju medgeneracijskega sodelovanja
 • na področju spodbujanja enakosti
 • na področju spodbujanja izobraževanja
 • na področju ohranjanja, razvoja in promocije romske kulture in identitete
 • na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti na terenu.

Svet romske skupnosti Republike Slovenije bo podprl programe in projekte ciljnih področij, kot so: delavnice, seminarji, izobraževanja, okrogle mize, konference, medijske kampanje, prireditve, kratki filmi, razstave, tiskane izdaje (letaki, zgibanke …).

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava oziroma romsko društvo, ki deluje v javnem interesu;
 • na dan objave javnega razpisa so registrirani najmanj eno leto;
 • imajo poravnane vse obveznosti do državnih inštitucij;
 • izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa;
 • vsebina prijavljenega programa in projekta je skladna s predmetom javnega razpisa;
 • posamezno romsko društvo lahko prijavi največ en projekt.

Do prijave na razpis niso upravičene zveze romskih društev.

Rok za oddajo vloge je 28.6.2019. 

Več informacij o razpisu najdete tukaj.