Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Grad v letu 2019

Nosilec: Občina Grad
Datum objave razpisa: 25.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa je:
– strokovno izobraževanje v povezavi s področjem turizma,
– organizacija in izvajanje prireditev,
– promocijsko-informativne aktivnosti,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva in mladine za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture

Upravičenci za sofinanciranje programov oziroma projektov na področju turizma so društva, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti s področja turizma in imajo sedež ter delujejo na območju občine Grad.

Višina razpisanih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Grad v letu 2019 znaša 2.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog: 27. 5. 2019. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je zadnji dan roka osebno prinesena v vložišče Občine Grad do 15. ure, oziroma, če je bila zadnji dan roka oddana po pošti priporočeno. Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Obrazec naslovnice, ki se izpolni in nalepi na ovojnico, je objavljen v razpisni dokumentaciji.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.