Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2020

Nosilec: Občina Puconci
Datum objave razpisa: 17.6.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva:

 • programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva;
 • programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami;
 • organiziranje prostovoljnega z mladimi in preventivni programi za delo z mladimi;
 • programi za pospeševanje socialne vključenosti posameznih družbenih in starostni skupin zaradi revščine;
 • programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj;
 • programi vključevanja socialne izključenosti invalidnih oseb;
 • programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju;
 • programi za zmanjševanje nasilja nad ženskami in otroki;
 • programi svetovanja preko telefona otrokom in mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebni stiski;
 • programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti;
 • programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starejših in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starejših samih ter prostovoljnega dela za starejše,
 • programi društev in organizacij, ki delajo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva;
 • programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami;
 • programi za promocijo zdravja v Občini Puconci;
 • programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja;
 • programi za promocijo posameznih zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja manjših propagandnih gradiv za potrebe posameznih programov;
 • programi svetovanje, pomoči rehabilitacije različnim kroničnim bolnikov in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet tega javnega razpisa, znaša 2.500,00  EUR.

Rok je oddajo traja do 31.8.2020.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.