Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2020 v Občini Beltinci

Nosilec: Občina Beltinci
Datum objave razpisa: 3.6.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet sofinanciranja so:

 • programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva;
 • programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami;
 • organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in preventivni programi za delo z mladimi;
 • programi za pospeševanje socialne vključenosti posameznih družbenih in starostni skupin zaradi revščine;
 • programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj;
 • programi vključevanja socialne izključenosti invalidnih oseb;
 • programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju;
 • programi za zmanjševanje nasilja nad ženskami in otroki;
 • programi svetovanja preko telefona otrokom in mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebni stiski;
 • programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti;
 • programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starejših in spodbujajo širjenje prostovoljnega dela starejših samih ter prostovoljnega dela za starejše,
 • programi društev in organizacij, ki delajo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva;
 • programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami;
 • programi za promocijo zdravja v Občini Beltinci
 • programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja
 • programi za promocijo posameznih zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja manjših propagandnih gradiv za potrebe posameznih programov;
 • programi svetovanje, pomoči rehabilitacije različnim kroničnim bolnikov in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.

Višina razpoložljivih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci v letu 2020 znaša 15.000,00 EUR.

Rok za oddajo je do vključno 3.7.2020.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.