Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v občini Grad v letu 2020

Nosilec: Občina Grad
Datum objave razpisa: 1.6.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa je:

 • dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti (pevski zbori, gledališke skupine, likovne skupine, folklorne skupine),
 • kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
 • sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini,
 • kulturne prireditve, ki so vsakoletne oz. tradicionalne,
 • založništvo (izdaja knjig, CD ipd.),
 • kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – izključno le v delu, ki presega šolske obvezne izbirne vsebine.

Za sofinanciranje lahko kandidirajo naslednji prijavitelji:

Na področju programov:

 • društva, ki imajo sedež delovanja v Občini Grad,
 • posamezniki, samostojni kulturni ustvarjalci, ki imajo stalno bivališče v Občini Grad in ki delujejo na področju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin, ter so njihovi programi v javnem interesu Občine Grad,
 • pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu.

Na področju projektov:

 • društva, ki imajo sedež delovanja v Občini Grad,
 • posamezniki, samostojni kulturni ustvarjalci, ki imajo stalno bivališče v Občini Grad in ki delujejo na področju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin, ter so njihovi projekti v javnem interesu Občine Grad,
 • javni zavodi, ki delujejo pod okriljem ZUJIK-a, Zakona o knjižničarstvu ter Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti in sicer za posebne projekte, ki niso njihovo redno delovanje, so pa projekti s katerimi se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti in širše,
 • pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi.

Višina razpisanih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v letu 2020 znaša 1.200,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 3.7.2020.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.