Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Tišina v letu 2020

Nosilec: Občina Tišina
Datum objave razpisa: 28.4.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

 • izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v občini, drugod po Sloveniji in tujini
 • izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura
 • spodbujanje lokalnega prebivalstva k sodelovanju pri aktivnostih pospeševanja turizma
 • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti, ipd.
 • organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena
 • aktivnosti za zagotavljanje pomladka: organizacija delavnic za otroke in mladino
 • izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije
 • oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.

Pri oddaji vloge za dodelitev je potrebno nameravane aktivnosti pravilno razporediti glede na vrsto aktivnosti. Aktivnost, ki ne bo pravilno razvrščena pri vrednotenju letnega programa ne bo upoštevana.

Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so registrirani v skladu o Zakonu o društvih
 • da imajo sedež na območju Občine Tišina
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini
 • da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti
 • da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje načrtovanih dejavnosti na področju turizma
 • da delujejo najmanj eno leto pred objavo razpisa
 • da izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni
 • da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.

V proračunu Občine Tišina je za leto 2020 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa predvideno 7.700,00 EUR.

Rok za oddajo vloge je 02.06.2020.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.