Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2020

Nosilec: Občina Gornja Radgona
Datum objave razpisa: 29.6.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona, ki jih je društvo izvajalo v preteklem letu z naslednjimi vsebinami:

 • izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.,
 • izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura, ipd.,
 • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
 • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in običajev, urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
 • organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
 • aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
 • izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije ipd.,
 • oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.

Sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnost društev ter programe izvedene v preteklem letu.

Na razpis se lahko prijavijo turistična društva oziroma društva, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so registrirana po zakonu o društvih,
 • da imajo sedež na območju občine Gornja Radgona,
 • da je njihova osnovna dejavnost promocija turizma,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
 • da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
 • da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
 • da delujejo najmanj eno leto,
 • da izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona.

Za sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma je v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 zagotovljenih 7.500,00 EUR.

Rok za oddajo prijave je 13.7.2020.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.