Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov društev izven področja kulture, športa in turizma v Občini Rogašovci

Nosilec: Občina Rogašovci
Datum objave razpisa: 26.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev izven področja kulture, športa in turizma.

Do sofinanciranja programov društev izven področja kulture, športa in turizma so upravičena društva:

-registrirana v skladu z zakonom o društvih, za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev

-s sedežem v Občini Rogašovci

-s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani občani Občine Rogašovci

Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov društev izven področja kulture, športa in turizma v letu 2019 je 6.000,00 EUR v proračunu občine na proračunski postavki 4018019 Sredstva za delovanje drugih društev in 700,00 EUR v proračunu občine na proračunski postavki 4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih društev.

Zainteresirani vlagatelji lahko predložijo vlogo osebno na Občini Rogašovci ali pošljejo po pošti na naslov Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci, najkasneje do 15. 5. 2019.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.