Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav za leto 2019

Nosilec: Občina Puconci
Datum objave razpisa: 6.3.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v velikosti do 50 populacijskih enot.

Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Puconci, ki so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na tistih območjih občine, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju skladno z občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.

Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.