Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje LPŠ v občini Hodoš za leto 2020

Nosilec: Občina Hodoš
Datum objave razpisa: 11.5.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hodoš za leto 2020, ki jih upravičencem zagotavlja Občina Hodoš na podlagi letnega programa športa za leto 2020 ter Proračuna Občine Hodoš za leto 2020.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da imajo sedež v občini Hodoš,
  • da so registrirani v Občini Hodoš in izvajajo športne programe najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa, oziroma vsaj tri leta, v primeru novoustanovljenega društva, ki bi izvajal že obstoječo športno panogo v lokalnem okolju,
  • da imajo za prijavljene dejavnosti zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
  • da imajo za prijavljene dejavnosti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in odhodki a izvedbo dejavnosti,
  • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini za tekoče leto,
  • da ima društvo pravočasne in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Hodoš.

Za izvajanje letnega programa športa se izvajalcem v Proračunu Občine Hodoš za leto 2020 ter v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Hodoš, zagotavljajo sredstva po postavki 18048 pod kontom 41200012 – sofinanciranje letnega programa športa v Občini Hodoš v višini 8.500,00 €.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 27.5.2020.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.