Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Ljutomer za leto 2020

Nosilec: Občina Ljutomer
Datum objave razpisa: 5.6.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Ljutomer za leto 2020.

Na razpis se lahko prijavijo društva, skupine ali posamezniki, ki imajo sedež oz. stalno prebivališče na območju občine Ljutomer, so registrirani najmanj eno leto, imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo po zakonu o društvih, imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje določene ljubiteljske kulturne dejavnosti, da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov in je izvedba  programa primerljiva s povprečno kakovostjo v dejavnosti.

Občina bo sofinancirala naslednja področja:

  • dejavnost sekcij v kulturnih društvih, skupinah in posameznikih v ljubiteljski kulturi redne dejavnosti po merilih v višini 60 %,
  • prostočasne kulturne aktivnosti, kot so sodelovanje na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih v višini 10 %,
  • izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v višini 10 %,
  • delovanje v evropskem merilu v višini 5 %,
  • uspehi v regijskem, državnem in evropskem merilu v višini 3 %,
  • realizacija letnih programov z upoštevanjem dejanskega delovanja v občini in izven nje, organiziranje kvalitetnih samostojnih projektov v višini 5 %,
  • kulturne prireditve in akcije ter dejavnost na področju varovanja kulturne dediščine v višini 5 %,
  • druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost v višini 2 %.

Predvidena višina razpisanih sredstev za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Ljutomer za leto 2020 znaša 25.000,00 €.

Rok za podajo vlog je 23. 6. 2020 do 12. ure.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.