Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2019 v Občini Rogašovci

Nosilec: Občina Rogašovci
Datum objave razpisa: 26.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnega programa športa za leto 2019 v Občini Rogašovci, ki jih upravičencem zagotavlja Občina Rogašovci na podlagi Letnega programa sofinanciranja športa  za leto 2019 ter Proračuna občine Rogašovci za leto 2019.

Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci na podlagi razpisne dokumentacije, ki je na voljo na Občinski upravi Občine Rogašovci, objavljena pa tudi na spletni strani občine.

Za izvajanje programa se izvajalcem v proračunu Občine Rogašovci za leto 2019 zagotavlja naslednji obseg sredstev:

-interesna športna vzgoja predšolskih otrok: 400 EUR

-interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok: 1.000 EUR

-športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: 8.000 EUR

-športna rekreacija: 4.500 EUR

-kakovostni šport: 8.500 EUR

-vzdrževanje športnih objektov: 4.100 EUR

-delovanje športnih društev in zveze: 8.500 EUR

-športne prireditve: 3.500 EUR

-izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov: 500 EUR

-športni objekti – gradnja in investicijsko vzdrževanje: 10.000 EUR

Rok za oddajo vloge je 16.5.2019 do 12.ure. 

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.