Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Grad v letu 2020

Nosilec: Občina Grad
Datum objave razpisa: 1.6.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa so:

A. ŠPORTNI PROGRAMI

a) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

 • Promocijski športni programi: Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan, Mladi planinec
 • Šolska športna tekmovanja
 • Celoletni športni programi

b) Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

 • Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

c) Kakovostni šport

 • Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa

d) Vrhunski šport

 • Programi vrhunskih športnikov

e) Športna rekreacija

 • Celoletni ciljni športnorekreativni programi

B. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

 • Delovanje športnih društev

C. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

 • Druge športne prireditve.

Upravičenci so:

 • športna društva, ki so registrirana na območju občine Grad,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež na območju občine Grad.

V letu 2020 je za področje športa v proračunu Občine Grad namenjenih 23.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 3.7.2020.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.