Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gornji Petrovci za leto 2020

Nosilec: Občina Gornji Petrovci
Datum objave razpisa: 4.5.2020
Rok za prijavo na razpis:

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini Gornji Petrovci v letu 2020 z JR sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAMI:

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM),
 • Kakovostni šport (KŠ),
 • Športna rekreacija (RE),
 • Šport starejših (ŠSTA).

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU (ORG.):

 • Delovanje športnih društev.

Na JR lahko kandidirajo izvajalci po 3. členu Odloka o sofinanciranju LPŠ v občini Gornji Petrovci, upravičeni izvajalci pa so, če izpolnjujejo naslednje pogoje;

 • imajo sedež v občini Gornji Petrovci,
 • so na dan objave JT za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od dejavnosti pa je izvajanje športnih programov,
 • izvajajo športne programe in področja športa skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse pogoje JR,
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
 • imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco udeležencev programov.

Višina razpisanih sredstev na JR znaša 54.000,00 EUR.

Rok za prijavo je do vključno do 29.5.2020.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.