Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cankova za leto 2020

Nosilec: Občina Cankova
Datum objave razpisa: 8.5.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa Občine Cankova za leto 2020, ki ga upravičencem zagotavlja Občina Cankova iz sredstev Proračuna Občine Cankova za leto 2020.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega programa športa:

  • športna društva,
  • zveze športnih društev ustanovljene na območju Občine Cankova,
  • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
  • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in
  • vrtci ter osnovne šole.

Izvajalci letnega programa športa morajo za sofinanciranje letnega programa športa izpolnjevati naslednje pogoje:

  • da imajo sedež v Občini Cankova,
  • da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na območju Občine Cankova delujejo že najmanj eno leto,
  • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanega programa športa,
  • da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini (velja za društva),
  • da Občini Cankova redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.

Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se izvajalcem v Proračunu Občine Cankova za leto 2020, zagotavlja 17.000,00 EUR.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 15.06.2020.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.