Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina za leto 2020

Nosilec: Občina Tišina
Datum objave razpisa: 28.4.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina za leto 2020, ki ga upravičencem zagotavlja Občina Tišina iz sredstev Proračuna Občine Tišina za leto 2020. Iz sredstev proračuna Občine Tišina za leto 2020 se sofinancirajo:

A) Dejavnosti programa kulture

 1. Pevska dejavnost
 2. Gledališka dejavnost
 3. Folklorna dejavnost
 4. Likovna dejavnost
 5. Literarna dejavnost

B) Vsebine programa kulture:

 1. Javni nastopi izvajalcev s sedežem na območju Občine Tišina na območju Občine Tišina
 2. Javni nastopi izvajalcev s sedežem na območju Občine Tišina izven območja Občine Tišina
 3. Organizacija gostovanj izvajalcev s sedežem izven območja Občine Tišina na območju Občine Tišine

Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa kulture, in sicer:

 • društva in zveze, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
 • posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo
 • neprofitne ustanove, ki so ustanovljene za opravljene dejavnosti v kulturi.

Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imajo sedež v Občini Tišina
 • so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanega programa kulture
 • Občini Tišina redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki si nanašajo na izvajanje programa kulture
 • njihova dejavnost je neprofitna
 • predloženi program kulture je namenjen čim večjemu številu uporabnikov.

Za izvajanje dejavnosti in vsebin programa kulture se izvajalcem v proračunu Občine Tišina za leto 2020 zagotavlja 6.930,00 EUR po naslednjem razdelilniku:

 • izvajanje programa kulture v društvih: 5.500,00 EUR
 • izvajanje programa kulture na osnovni šoli: 1.430,00 EUR.

Rok za predložitev vlog je 22.05.2020.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.