Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Dobrovnik za leto 2020

Nosilec: Občina Dobrovnik
Datum objave razpisa: 24.6.2020
Rok za prijavo na razpis:

Iz proračuna Občine Dobrovnik se v letu 2020 sofinancira redna dejavnosti ljubiteljskih izvajalcev s področja kulture, ki so izbrani na osnovi javnega razpisa, oz. tisti njihovi programi ali projekti, ki niso sofinancirani iz katerih koli drugih javnih sredstev.

Za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:

  • da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Dobrovnik in aktivno delujejo na območju te občine,
  • da so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti ,
  • da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
  • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
  • da redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in projektov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto in imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Dobrovnik,
  • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
  • druge pogoje določene z vsakoletnim razpisom
  • da imajo poravnane vse obveznosti do Občine Dobrovnik.

Višina razpoložljivih sredstev za namen sofinanciranja javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Dobrovnik za leto 2020 je 3.000,00 EUR.

Rok za prijavo na razpis je 24.7.2020.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.