Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje delovanja kulturnih društev v Občini Lendava v letu 2019

Nosilec: Občina Lendava
Datum objave razpisa: 25.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja kulturnih društev, ki bodo svoj program v letu 2019 izvajali na območju Občine Lendava. Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti, ustreza kulturnim, umetniškim in drugim kriterijem in ga izvajalec izvaja skozi vse leto ali kontinuirano več let.

Kot predlagatelji kulturnih programov v javnem interesu se na ta razpis lahko prijavijo kulturna društva, ki izvajajo programe pretežno za prebivalce Občine Lendava in tudi delujejo na območju Občine Lendava.

Višina razpoložljivih proračunskih sredstev namenjenih za ta javni razpis znaša za leto 2019 do 20.000,00 EUR.  Minimalno število točk, potrebnih za sofinanciranje delovanja s strani Občine Lendava, znaša 50 točk. Vrednost točke se določi tako, da se razpisani znesek deli s seštevkom točk vseh ocenjenih vlog, ki presegajo minimalno število točk. Vrednost sofinanciranja ne sme biti manjša od 500,00 EUR in ne višja od 1.500,00 EUR. Nižje ocenjenim vlogam se dodeli pribitek do spodnjega limita, višje ocenjenim pa odbitek do zgornjega limita.

Rok za prijavo na javni razpis je 15. maj 2018. 

Več informacij o razpisu najdete tukaj.