Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti drugih društev v občini Apače za leto 2019

Nosilec: Občina Apače
Datum objave razpisa: 24.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnost drugih društev, ki izvajajo tudi ali samo program naslednje vsebine:

  1. aktivno preživljanje prostega časa in
  2. vzdrževanje igrišča malega nogometa.

Pravico do sofinanciranja imajo društva, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo programe rekreativne dejavnosti malega nogometa in niso za ta namen sofinancirana po drugih razpisih iz občinskega proračuna.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov:

  • so registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti,
  • imajo na dan 31.12. urejeno evidenco o plačani članarini,
  • imajo sedež na območju občine Apače,
  • prijavljajo program, ki je predmet razpisa,
  • vsako leto občinski upravi dostavijo poročilo o realizaciji vsebine programa.

Rok oddaje vlog:

Vloge na javni razpis morajo biti o najkasneje do vključno 30.4.2019 do 13,00 ure.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.