Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019

Nosilec: Ministrstvo za javno upravo
Datum objave razpisa: 24.5.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju. Ministrstvo bo v okviru izbranih vlog subvencioniralo:

SKLOP A:

  • trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah

SKLOP B:

  • trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: 

SKLOP A

Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj le skupaj s partnerji, ki tako skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oz. konzorcij. Konzorcij lahko sestavlja največ šest (6) pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet (5) partnerjev). Prijavo na javni razpis odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.

SKLOP B

Na javni razpis lahko kandidira prijavitelji sam ali skupaj s partnerji, ki bodo tako skupaj tvorili konzorcij oz. konzorcijsko partnerstvo. V primeru konzorcija lahko le-tega sestavlja največ šest (6) pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet (5) partnerjev). V kolikor se na javni razpis prijavi konzorcij, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.

Financiranje: 

Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 6.000.000 EUR, in sicer 5.000.000 EUR za SKLOP A in 1.000.000 EUR za SKLOP B, pri čemer je razporeditev med leti naslednja:

leto 2019 leto 2020 leto 2021 SKUPAJ
SKLOP A 2.500.000 EUR 1.500.000 EUR 1.000.000 EUR 5.000.000 EUR
SKLOP B 500.000 EUR 300.000 EUR 200.000 EUR 1.000.000 EUR
SKUPAJ 3.000.000 EUR 1.800.000 EUR 1.200.000 EUR 6.000.000 EUR

 

Rok za oddajo vloge je 8.7.2019. 

Več informacij o razpisu najdete tukaj.