Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) v letu 2021

Nosilec: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Datum objave razpisa: 12.10.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje:

  • izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
  • delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
  • naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.

Vrednost razpisa

V javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2021 so načrtovana sredstva v skupni višini 18.700.000,00 EUR, in sicer: a) za invalidske organizacije: 12.155.000,00 EUR; b) za humanitarne organizacije: 6.545.000,00 EUR.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko prijavijo:

  • Invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02, 61/06 – ZDru-1),
  • humanitarne organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03, 61/06 – ZDru-1).

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.