Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2023

Nosilec: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Repbliki Sloveniji
Datum objave razpisa: 23.9.2022
Rok za prijavo na razpis:

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je objavila javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2023.

Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje:

  • izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
  • delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
  • naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.

Vrednost razpisa

V javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2023 so načrtovana sredstva v skupni višini 18.650.000,00 EUR, in sicer:

  1. za invalidske organizacije: 12.122.500,00 EUR;
  2. za humanitarne organizacije: 6.527.500,00 EUR.

Upravičeni prijavitelji 

Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko prijavijo:

  • invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločno pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/03, 61/06 – ZDru-1) in
  • humanitarne organizacije , ki so ta status pridobile z odločno pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03, 61/06 – TDru-1).

Rok za prijavo na razpis je 24.10.2022. 

Objavo razpisa in druge pogoje najdete na spletni strani FIHO.