Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za podelitev štipendij Občine Moravske Toplice

Nosilec: Občina Moravske Toplice
Datum objave razpisa: 30.10.2019
Rok za prijavo na razpis:

Občina Moravske Toplice je 30.10.2019 objavila Javni razpis za podelitev štipendij Občine Moravske Toplice.

Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija s stalnim prebivališčem v  Občini Moravske Toplice, ki so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa ter imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5. Glede ostalih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani Občine Moravske Toplice in na spletni strani PIF. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, vsak dan v poslovnem času Občine.

Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti ali vložijo osebno na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom “ŠTIPENDIJE 2019/2020”.

Rok za oddajo vlog je do vključno 13.12.2019.

Vloga je vložena pravočasno, če jo Občina prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Dodatne informacije so na voljo: