Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Križevci v letu 2019

Nosilec: Občina Križevci
Datum objave razpisa: 10.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Župan Občine Križevci poziva občane, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti, da posredujejo pobude oziroma predloge za podelitev priznanj Občine Križevci v letu 2019.

Vrste priznanj in kriteriji za podelitev:

Naziv častni občan Občine Križevci se lahko podeli:

– občanom Občine Križevci, slovenskim in drugim državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj, ugled in uveljavljanje Občine Križevci v državi ali na mednarodnem področju.

Priznanje s plaketo in listino se lahko podeli:

– posameznikom, podjetjem, organizacijam, društvom za večletne uspehe trajnejšega pomena, življenjsko delo in izjemne dosežke.

Pisno priznanje občinskega sveta se lahko podeli:

– podjetjem, organizacijam, skupnostim in posameznikom za uspehe in dosežke s katerimi se povečuje ugled Občine Križevci na gospodarskem, družbenem in drugih področjih.

Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:

–          naziv in ime pobudnika,

–          ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke,

–          obrazložitev pobude,

–          dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi

Predlagatelji morajo pobude posredovati najkasneje do ponedeljka, 13. maja 2019 do 12:00 ure na naslov:Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, s pripisom – »ZA RAZPIS – PRIZNANJA OBČINE KRIŽEVCI – NE ODPIRAJ«.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.