Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za izbor operacij “Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019”

Nosilec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave razpisa: 3.3.2019
Rok za prijavo na razpis:

Ministrstvo za kulturo RS je objavilo Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«. Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 880.000,00 EUR (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 576.048,00 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 303.952,00 EUR), ki bodo razdeljena po sklopih:

Sklop A1 – Seme: Preveritev koncepta

Namen sklopa A1 je snovanje/testiranje podjetniške ideje pred vstopom na trg s ciljem oblikovanja inovativnega izdelka, spodbujanje inovativnosti in novih idej v KKS podjetjih.

Sklop A2 – Zagon: Kreativni Start Up

Namen sklopa A2 je zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v njihovi fazi hitre rasti in izboljšave poslovnih procesov ter spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge.

Sklop A3 – Kreativni povezovalnik

Namen sklopa A3 je spodbujanje sodelovanja med MSP v skladu z Uredbo 651/2014, ki niso s področja KKS in KKS za globalno rast in inovacije.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 04. 2019!

Več informacij o razpisu najdete tukaj.