Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za izbor operacij “Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020”

Nosilec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave razpisa: 20.1.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Vsebinska sklopa javnega razpisa zajemata:

  • Sklop 1: Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za obdobje enega leta v javnih zavodih, javnih agencijah in javnih skladih ter nevladnih organizacijah, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.
  • Sklop 2: Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov ter nevladnih organizacij v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji).

Upravičeni prijavitelji so nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, javne agencije in javni skladi, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunski leti 2020 in 2021 znaša 741.920,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po vsebinskih sklopih:

  • Skupna okvirna vrednost Sklopa 1: Sofinanciranje zaposlitev znaša 576.000,00 EUR.
  • Skupna okvirna vrednost Sklopa 2: Sofinanciranje usposabljanj znaša 165.920,00 EUR.

Rok za oddajo vloge je 16.3.2020. 

Več informacij o razpisu najdete tukaj.