Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim

Nosilec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave razpisa: 20.12.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Področje razpisa:

  • Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture.
  • Prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig ter prilagajanje in izdajanje knjig v znakovnem jeziku.

Za sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za sofinanciranje razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za njihove potrebe se lahko prijavijo invalidske organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis za leto 2020, je
172.643,00 EUR.

Rok za oddajo vloge je 24. januar 2020. 

Več informacij o razpisu najdete tukaj.