Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS

Nosilec: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Datum objave razpisa: 11.1.2019
Rok za prijavo na razpis:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je objavil javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS.

1. Predmet razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: projekti). Sofinanciranje projektov italijanske, madžarske in romske narodne skupnosti ni predmet razpisa, kajti njim so namenjeni posebni razpisi in pozivi Ministrstva za kulturo. Izjema so projekti italijanske in madžarske narodne skupnosti, katerih predlagatelji delujejo izven narodnostno mešanega območja in do sredstev iz razpisov Ministrstva za kulturo niso upravičeni.

2. Cilji razpisa: 

Cilji razpisa so:

– spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev;

– ohranjanje kulturne identitete pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;

– podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomembni za kulturni razvoj manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev;

– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in povečanje dostopnosti kulturnih vsebin;

– predstavljanje kulture manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev širšemu okolju;

– vključevanje ustvarjalnosti manjšinskih etničnih skupnosti v slovenski kulturni prostor;

– razvijanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev.

3. Roki razpisa:

Razpis prične teči 11. 1. 2019. Zaključi se 11. 2. 2019.

Celotna dokumentacija razpisa je dostopna na internetni strani Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti:

http://www.jskd.si/financiranje/etnicne_skupnosti/etn_19/uvod_etn_19.htm