Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Nosilec: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Datum objave razpisa: 11.1.2019
Rok za prijavo na razpis:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je objavil javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

1. Predmet razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:

– prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;

– izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

– založniški in AV (avdiovizualni) projekti;

– organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

2. Cilji razpisa:

– dvig ustvarjalnosti;

– razvoj kakovostnih projektov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in promocijo v Sloveniji in tujini;

– raznoliki kulturni dogodki in dostopnost kulturnih vsebin;

– razvoj kakovostnih programov kulturne vzgoje.

    3. Roki razpisa:

Razpis prične teči 11. 1. 2019. Zaključi se 11. 2. 2019.

Celotna dokumentacija razpisa je dostopna na internetni strani Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti:

http://www.jskd.si/financiranje/projektni/projektni2019/uvod_projektni_19.htm