Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral JSKD

Nosilec: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Datum objave razpisa: 13.1.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:

•   prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;

•   izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

•   založniški in AV (avdiovizualni) projekti;

•   organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Področja dejavnosti so: zborovska, inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski in kitarski orkestri ter big bandi), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna, literarna ter intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija). Ločeno področje je tudi mažoretna dejavnost, ki je namenjena le krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju.

Upravičene osebe (predlagatelj projekta) po tem razpisu so:

  • kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje;
  • krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96), ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 337.960,00 evrov, od tega predvidoma 57.000,00 evrov za zborovsko, 30.700,00 evrov za inštrumentalno (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski in kitarski orkestri ter big bandi), 46.000,00 evrov za gledališko in lutkovno, 30.000,00 evrov za folklorno, 13.000,00 evrov za filmsko, 24.000,00 evrov za plesno, 29.000,00 evrov za likovno, 14.000,00 evrov za literarno ter 21.000,00 evrov za  intermedijsko dejavnost. Predvidoma 73.260,00 evrov bo namenjeno sofinanciranju projektov krovnih zvez društev na nacionalnem nivoju v Republiki Sloveniji in sofinanciranju projektov krovnih zvez avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96).

Rok za oddajo vloge je 10. februar 2020. 

Več informacij o razpisu najdete tukaj.