Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Nosilec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave razpisa: 7.10.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za enomesečno bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020, ki vključuje:

  • financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ter
  • povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje, in sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za Dunaj v višini največ 150 EUR neto ter za New York v višini največ 800 EUR neto v primeru enega prijavitelja ali največ 700 EUR neto na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja

Pogoji sodelovanja na razpisu:

  • so fizične osebe, ki delujejo na razpisanih področjih;
  • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
  • do ministrstva, Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra – javne agencije RS oziroma Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti nimajo neporavnanih, zapadlih obveznosti (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
  • do ministrstva, Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra – javne agencije RS oziroma Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, pravna oseba, katere zakoniti zastopnik je, nimajo neporavnanih, zapadlih obveznosti (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
  • niso koristili umetniške rezidence na Dunaju, v Berlinu, Londonu ali New Yorku v preteklih dveh koledarskih letih pred letom objave razpisa in v letu objave razpisa (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev).

Glede ostalih pogojev sodelovanja na razpisu glejte razpisno dokumentacijo.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.