Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2019

Nosilec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Datum objave razpisa: 15.3.2019
Rok za prijavo na razpis:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2019. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu:

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

 • Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah

Obštudijske športne dejavnosti:

 • Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
 • Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni:
 • Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

 • Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine

Vrhunski šport:

 • Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih
 • Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc
 • Sklad za vrhunske športnike

Šport invalidov:

 • Državna prvenstva na področju športa invalidov
 • Pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih organizacij

Športna rekreacija:

 • Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek

Šport starejših:

 • Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim

Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:

 • Športni oddelki v srednjih šolah
 • Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
 • Spremljanje pripravljenosti športnikov
 • Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov

Delovanje športnih organizacij:

 • Delovanje olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez
 • Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti
 • Delovanje zamejskih športnih zvez

Mednarodna dejavnost v športu:

 • Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam

Športne prireditve:

 • Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji«

Javno obveščanje v športu:

 • Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine ter športni rekreaciji

Športno obnašanje:

 • Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja
 • Delovanje ambasadorja za šport, strpnost in »fairplay«

Preprečevanje dopinga v športu

Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 11/18).

Več informacij o razpisu najdete tukaj.