Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Nosilec: Mestna občina Murska Sobota
Datum objave razpisa: 5.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Murska Sobota, ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letu 2019.

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva na območju MOMS. Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva oziroma posamezne sekcije ali skupine v okviru društva. Prijavitelj mora zadostiti naslednjim pogojem na javnem razpisu:

-je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin

-ima sedež v MOMS

-opravlja dejavnost na neprofitni osnovi

-ima potrjen program s strani izvršnega organa društva

-deluje na področju kulture najmanj eno leto.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet razpisa je 10.000,00 EUR.

Razpis je odprt od 5.4.2019 do 6.5.2019.  

Več informacij o razpisu najdete tukaj.